Impresszum

A Dreaming Threads internetes oldal és webáruház (https://dreamingthreads.com), melynek Üzemeltetője:

Révész Eszter e.v.

Székhely: 1118 Budapest Villányi út 55-65 IV/3/2

Adószám: 69896271-1-43

Nyilvántartási szám: 53841533

A céget bejegyző hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala, XI. Kerületi Hivatala, Kormányablak és Okmányirodai Osztály

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)

Email: hello@dreamingthreads.com

Telefonszám: +36303423688

Bankszámlaszám: 10101535-32728500-01005007

IBAN: HU40 10101535-32728500-01005007

SWIFT kód: BUDAHUHB

Tárhelyszolgáltató: Shopify Inc. (150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, privacy@shopify.com)

Jogi nyilatkozat

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.

Szerzői jogok

A weboldal teljes tartalmát, különös tekintettel az oldalon található fotó anyagokra, az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos egészben vagy részeiben másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet. A weboldal tartalmát látogatóink letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, de azokat nem sokszorosíthatják. A felhasználók a weboldal tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatják. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz, a weboldal Üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A jogosulatlan felhasználás, büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A weboldal üzemeltetője követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és/vagy erkölcsi kárának megtérítését.

A weboldal tartalma

A közölt adatok tartalmáért, azok betartásukért és annak következményeiért, valamint aktualitásáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az oldalon közzétett információk csak tájékoztató jellegűek. A megjelentetett információk nem minősülnek hirdetésnek. A weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Bárki használhat a Weblapra, azaz a Dreaming Threads oldalára mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti jelen jogi nyilatkozat egyetlen pontját sem.

Tilos a Dreaming Threads-el való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése, illetve a felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weblappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Dreaming Threads szolgáltatásairól. A Dreaming Threads logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

 

Felelősségvállalás

A weboldalon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezet, mely kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz az Üzemeltető weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Tulajdonos valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez Üzemeltető weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

 

Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

Az Üzemeltető fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.